Drzwi przeciwpożarowe mają zastosowanie jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego. Drzwi spełniają warunki APROBATY TECHNICZNEJ o odporności ogniowej EI 30 i EI60.

DRE (Katalog)
ERKADO (Katalog)